Pravila korištenja

Informacije sadržane na Internet stranici www.revivisco.hr, u vlasništvu tvrtke Revivisco d.o.o., namijenjene su isključivo pružanju općih informacija i naputaka vezanih uz pitanja zanimljiva čitateljima za njihovu osobnu uporabu, pri čemu posjetitelj stranice i čitatelj preuzima punu odgovornost za daljnje korištenje tih informacija i naputaka. Informacije su navedene pod pretpostavkom da njihovi autori i izdavači prilikom potrebe izrade ove stranice nisu angažirani na pružanju pravnih, računovodstvenih, poreznih ili nekih drugih stručnih savjeta ili usluga. Kao takve te se informacije ne mogu koristiti kao zamjena za stručne savjete. Iako smo uložili maksimalne napore kako bismo informacije sadržane na našim stranicama pribavili od pouzdanih izvora, Revivisco d.o.o. ne preuzima odgovornost za bilo kakve pogreške, propuste ili rezultate dobivene korištenjem ovih informacija. Sve informacije na ovim stranicama dane su „kao takve”, bez ikakvog jamstva glede njihove potpunosti, točnosti, pravodobnosti ili glede rezultata dobivenih njihovom uporabom te bez ikakvog jamstva, eksplicitnog ili implicitnog, uključujući, između ostaloga, jamstva o rezultatima, mogućnostima pozicioniranja na tržištu i primjerenosti za određene potrebe. Ništa navedeno na Internet stranici tvrtke Revivisco d.o.o. ni u kojoj mjeri ne zamjenjuje nezavisna istraživanja te utemeljene tehničke i poslovne prosudbe posjetitelja stranice i čitatelja. Zakoni i propisi neprestano se mijenjaju i moguće ih je tumačiti samo u svjetlu konkretnih činjenica.